English Ki�isel Verilerin Korunmas� Bilgi Toplumu Hizmetleri
Yöneticiler

Yöneticiler

Üst Yönetim Özgeçmişleri

Ünal GÖKMEN
Genel Müdür

Yüksek öğrenimini Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1988 yılında Garanti Bankası’nda başlayan Ünal Gökmen  2012 yılına kadar Garanti Bankasının çeşitli şube ve bölge müdürlüklerinde şube ve bölge müdürü olarak görev almıştır. 2012 yılı Mayıs ayında Garanti Leasing’e Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Ünal Gökmen halen bu görevini sürdürmektedir. 

Altuğ Toksöz
(Genel Müdür Yardımcısı, Hazine ve Finansal Kurumlar – Mali İşler – Finansal Planlama ve Analiz)

Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü mezunudur. Çalışma hayatına 1997 yılında Garanti Bankası Hazine Müdürlüğünde başlamıştır. 2001 yılı ocak ayında Garanti Leasing’te göreve başlayan Altuğ Toksöz, sırasıyla 2003 yılında Birim Müdürü ve 2007 yılında Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır. 

Volkan Özbey
(Genel Müdür Yardımcısı, Hukuksal Danışmanlık - Risk İzleme - Müşteri Hizmetleri ve Alacak Yönetimi, Varlık Yönetimi, Sigorta, Operasyon)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Çalışma hayatına 1995 yılında Garanti Leasing’te Avukat olarak başlamış,  2003 yılında Hukuk Müşaviri olarak atanmıştır. Eylül 2008 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 

Levent Gülbahçe
(Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama ve Satış)

 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Çalışma hayatına 2004 yılında Garanti Leasing’de Pazarlama ve Satış Yetkilisi olarak başlamış olup, 2005 yılında Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğünde çalışmıştır. 2006 yılında Çukurova Bölge Müdürlüğü, 2008 Yılında da Marmara ve Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü görevlerini sürdürmüş olup, 2014 yılında Pazarlama ve Satış Birim Müdürü olarak görevine devam etmiştir. Nisan 2019 itibariyle de Pazarlama ve Satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri

 

Ali Fuat ERBİL

Başkan 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilkent Üniversitesi (MBA), İstanbul Teknik Üniversitesi Bankacılık ve Finans doktora programı mezunu olan Ali Fuat Erbil, çeşitli özel sektör kuruluşları ve bankalarda yönetici olarak çalıştı. 1997 yılında Garanti’ye Dağıtım Kanalları Birim Müdürü olarak katılan Erbil, 1999-2012 yılları arasında Bireysel Bankacılık ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Bu görevinde konut finansmanı ve özel bankacılıktan da sorumlu olan Erbil, 2012 yılında Finansal Kurumlar ve Kurumsal Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2 Eylül 2015 tarihinde Garanti Bankası Genel Müdürü olan Erbil aynı zamanda bankanın Yönetim Kurulu üyesidir. Fuat Erbil, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret Türk A.Ş., Öğretmen Akademisi Vakfı, Garanti Faktoring Hizmetleri, Garanti Finansal Kiralama A.Ş.,  Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

 

Ali Temel 

Başkan Vekili

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ali Temel, bankacılık hayatına 1990 yılında özel bir bankada başladı. 1997 yılında Garanti Bankası’na katılan Temel, Nakit Yönetimi ve Ticari Bankacılık birimlerinde Birim Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 1999-2001 yılları arasında Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2001-2012 yılları arasında ise Krediler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Temel, 10 Aralık 2015 tarihinde Kredi Riski Yönetimi Başkanı olarak atandı. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 26 yıl olan Temel, Kurumsal ve Ticari Krediler Risk Yönetimi, Bireysel ve KOBİ Krediler Risk Yönetimi, Risk Planlama, İzleme ve Raporlama; Risk Analitiği, Teknoloji ve İnovasyon; Bölge Krediler Koordinasyon alanlarından sorumlu.

 

Osman Bahri TURGUT - Üye 

1969 yılında Rize de doğdu. 1986 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü nde başladığı lisans eğitimini 1990 yılında tamamladı. T.Garanti Bankası A.Ş.deki kariyerine aynı yıl müfettiş yardımcısı olarak başlayan Osman Bahri Turgut Şube Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Ticari Krediler Birim Müdürü, İç Kontrol Merkezi Müdürü ve İç Denetim ve Kontrol Başkanı olarak çalıştı. Halen T.Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Garanti Finansal Kiralama A.Ş.,Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliği; Garanti Faktoring A.Ş.’de Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği; T.Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Garanti Kültür A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyeliği; Garanti Leasing SA ve Garanti Consumer Finance SA.da ise Denetim Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Javier Bernal DIONIS - Üye 

Barcelona Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Javier Bernal Dionis, MBA derecesini Navarra Üniversitesi IESE Business School’dan aldı ve EADA Üniversitesi Muhasebe programını tamamladı. Barna Consulting Group’ta ortak olarak görev yaptıktan sonra, Promarsa’da (New York, ABD) Genel Müdür olarak çalıştı ve 1996 yılında BBVA’ya katıldı. 1999 yılına kadar, BBVA Bireysel Bankacılık Segment Yöneticisi olarak çalıştı. 2000-2003 yıllarında BBVA bünyesi dışında bir internet portalının kuruculuğunu yaptı. 2004 yılından bugüne kadar BBVA bünyesinde farklı alanlarda görev yaptı: 2004-2005 yılları arasında Genel Müdür’e bağlı İnovasyon ve İş Geliştirme Direktörü olarak, 2006-2010 İspanya & Portekiz bölgesi İş Geliştirme Direktörü ve BBVA İcra Kurulu Üyesi olarak, 2011-2014 Küresel Bireysel & Ticari Bankacılık grubu altında Ticari & Bireysel Bankacılık Direktörü olarak ve 2014-2015 yılları arasında BBVA ve Garanti arasında Kurumsal Uyumlandırma Direktörü olarak görev yaptı. 27 Temmuz 2015 tarihinden beri Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Javier Bernal, BBVA-Garanti koordinasyonundan sorumludur. 2015 Kasım ayında Garanti Finansal Kiralama A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır. 

Selahattin Güldü –Üye

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1990 yılında mezun olan Selahattin Güldü aynı yıl Garanti Bankası Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 1997-1999 yıllarında Şube müdürlüğü yaptı. 1999-2018 yılları arasında 19 yıl bankanın İstanbul’daki çeşitli bölgelerinde Bölge Müdürü olarak görev aldı. Bankacılık alanındaki iş tecrübesi 28 yıl olan Selahattin Güldü 01/04/2018 tarihinden itibaren Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanından sorumlu. Garanti Leasing yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.


Aydın Güler – Üye
 

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Aydın Güler, 1990 yılında Garanti Bankası Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde göreve başladı. 10 yıl boyunca çeşitli Genel Müdürlük birimlerinde görev aldıktan sonra, 2000 yılında Risk Yönetimi ve Yönetim Raporlama Birim Müdürü olarak atandı. 2001-2013 yılları arasında Finansal Planlama & Analiz Müdürlüğü Birim Müdürü olarak görev yapan Güler, 2013 yılında birime Koordinatör olarak atandı. 21 Aralık 2015 tarihinde Finans ve Genel Muhasebe’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Güler, aynı zamanda, T. Garanti Bankası A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 26 yıl olan Güler, Aktif / Pasif Yönetimi, Finansal Planlama ve Analiz, Gider Yönetimi ve Verimlilik, Yatırımcı İlişkileri, Genel Muhasebe, , Konsolidasyon ve Uluslararası Muhasebe, Vergi İşlemleri Yönetimi ve BBVA Finans Koordinasyon’dan sorumlu. 

Cemal Onaran- Üye 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Cemal Onaran, aynı yıl Garanti Bankası Teftiş Kurulu’nda müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. 2000- 2007 yılları arasında Garanti Bankası’nın İstanbul’daki çeşitli bölgelerinde Bölge Müdürü olarak görev aldı. 2007 yılının Ekim ayında Garanti Mortgage’ın kurulmasıyla Garanti Mortgage Genel Müdürü olarak atandı. 1 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Onaran, 1 Ocak 2017’de Garanti Bankası Kobi Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Onaran’ın bankacılık ve işletmecilik dallarında 26 yıl iş tecrübesi bulunuyor.

Ünal GÖKMEN

Üye ve Genel Müdür 

Yüksek öğrenimini Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1988 yılında Garanti Bankası’nda başlamıştır. 2012 yılına kadar Garanti Bankasının çeşitli şube ve bölge müdürlüklerinde görev almıştır. 2012 yılı Mayıs ayında Garanti Leasing’e Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Ünal Gökmen halen bu görevini sürdürmektedir. 

 

Biz Sizi Arayalım